17 853 62 88 17 853 20 21
IZBA RZEMIEŚLNICZA W RZESZOWIE, UL.GRUNWALDZKA 19, 35-959 RZESZÓW

Aktualności

Opłaty za egzaminy kwalifikacyjne w 2021 roku

1448 zł - egzamin mistrzowski

724 zł - egzamin czeladniczy

259 zł - egzamin sprawdzający

1460x616.png

Praktyczna nauka zawodu u pracodawców

Z dniem 26.04.2021 r. uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze

haircut-1007891-1280.jpg

Zmiany w tarczy antykryzysowej od 4 maja 2021 r.

Od 4 maja br. przedsiębiorcy z określonych branż (m.in. fryzjerskiej i kosmetycznej) będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek także za marzec i kwiecień 2021 r. Nadal będzie można uzyskać zwolnienia za XII.2020 r., I-II.2021 r. Pojawi się możliwość otrzymania od jednego do maksymalnie pięciu świadczeń postojowych

zobacz wszystkie

Organy

Spotkanie upowszechniające wśród pracodawców Program Usług Rehabilitacji Kompleksowej (06.08.2020)

01.JPG
02.JPG
03.JPG
04.JPG

Spotkanie, które poprowadziły panie: Izabela Opęchowska (MDDP S.A. Akademia Biznesu Sp.k.) i Anna Szymczyk (Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej, Sanatorium ZNP Nałęczów) otworzył Prezes Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie pan Emil Kunysz zachęcając przybyłych rzemieślników do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, co wiąże się z pewnymi korzyściami finansowymi dla pracodawcy takimi jak: zmniejszenie wpłat na PFRON, miesięczne dofinansowanie z tytułu zatrudniania osoby niepełnosprawnej, refundacja kosztów adaptacji stanowiska pracy, zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy, zwrot kosztów zatrudnienia pracownika wspomagającego, zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego.

Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” to projekt systemowy, o charakterze koncepcyjnym, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój z funduszy Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa. Pomysłodawcą i liderem przedsięwzięcia jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), który działając zgodnie ze swoją misją, odpowiada za narzędzia finansowania polskiego systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Dla uzyskania efektu kompleksowości i możliwie najwyższej jakości modelu, projekt jest wspierany przez partnerów: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB).

Model kompleksowej rehabilitacji ma ułatwić podjęcie lub powrót do aktywności społecznej lub zawodowej osób, które wskutek doznanego urazu, zdiagnozowanego schorzenia, niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie rozwojowym, nie mogą kontynuować lub podejmować pełnienia ról społecznych oraz aktywności zawodowej. Mówiąc o „kompleksowym modelu” są to jednoczesne działania, uwzględniające cztery zakresy rehabilitacji:

  • rehabilitację leczniczą
  • rehabilitację psychologiczną
  • rehabilitację zawodową
  • rehabilitację społeczną

Pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej oraz ewentualnymi korzyściami z tym związanymi proszeni są do kontaktu z pośrednikiem pracy tego projektu, który pomoże w znalezieniu odpowiednich kandydatów do podjęcia pracy oraz może również pomóc w uzyskaniu dofinansowań do wynagrodzeń oraz redukcji innych kosztów zatrudnienia pracowników. Więcej informacji nt. realizacji projektu znajduje się na stronie: https://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl/informacje-o-projekcie/


Powrót

Zapisz się do newslettera

Bądź z nami na bieżąco ! Twój adres pozostanie tylko u nas.